top of page
S__391479307.jpg

บทบาทของพวกเรา / โครงการพิเศษต่าง ๆ

ENGLISH TEACHER ONLINE WORKSHOP

English Teacher Online Workshop เป็นหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ระยะเวลา 10 สัปดาห์ สำหรับคุณครูผู้ที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมนี้ พวกเขาจะสามารถฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ ๆ และได้รับสื่อสำหรับการฝึกอบรมทักษะภาษา 


 

เราหวังว่าหลักสูตรฝึกอบรมนี้จะทำให้คุณครูผู้เข้าร่วมสามารถเปลี่ยนชั้นเรียนภาษาอังกฤษของตนให้เป็นประสบการณ์การเรียนที่สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ และสร้างประสบการณ์ที่อบอุ่นสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ Speaking Hub ยังปรารถนาที่จะสร้างชุมชนของครูสอนภาษาอังกฤษที่เต็มใจจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นสำหรับนักเรียน และการสร้างคลาสเรียนเชิงปฏิบัติผ่านหลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น และเรายังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนคุณครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีรายได้น้อยหรืออยู่ในพื้นที่ชนบท 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การช่วยให้คุณครูเรียนรู้และสร้างวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน พร้อมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน Speaking Hub หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรการเรียนนี้จะส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

c8c5bf4d5ff8824906fda358cd748cbfc_43482654_210729_0008.jpg

วิธีการของเรา

หลักสูตร 10 สัปดาห์ของเราประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ วิดีโอบรรยายและการฝึกอบรมกลุ่มสดทุกสัปดาห์ ในการบรรยายเราได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรมากมายหลายท่าน อาทิเช่น Dr. Alexander Nanni ศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับ วิธีการอธิบายคำสั่งและแนวคิดให้กับนักเรียนให้ดีขึ้น และ Dr. Marie-Héléne Thomas หัวหน้าโครงการ Teach for Thailand ที่นำเสนอแนวคิด Think-pair-share ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกันและกัน วิทยากรรับเชิญที่เป็นที่เคารพของเราทุกท่านนั้นเป็นนักศึกษาศาสตร์ หรืออาจารย์จากองค์กรและสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Teach for Thailand โรงเรียนวันเสาร์ และอีกมากมาย 

 

วิดีโอบรรยายจากผู้ทรงเกียรติเหล่านี้ช่วยอธิบายและชี้แจงหัวข้อประจำสัปดาห์ โดยนำเสนอผ่าน powerpoint กับวิทยากรรับเชิญ วิดีโอดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการสนทนาและคำถามเกี่ยวกับหัวข้อที่แตกต่างกันไป เพื่อที่เมื่อคุณครูได้เข้าร่วมช่วงฝึกอบรมแบบโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญ จะเกิดความเข้าใจในแนวคิดด้านการศึกษาต่าง ๆ มากขึ้น ในการฝึกปฏิบัติแบบกลุ่มทุกสัปดาห์ กลุ่มครูผู้เข้าร่วมโครงการจะอภิปรายแนวคิด ฝึกทักษะการสอน และรับคำติชมจากผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่นและผู้เชี่ยวชาญ คุณครูจะได้แบ่งปัน พบปะ และเชื่อมต่อความคิดกับเพื่อนร่วมงานในแวดวงการศึกษา รวมทั้งยังได้เรียนรู้มุมมองต่าง ๆ รวมไปถึงรับคำแนะนำ คุณครูจะได้รับสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ได้มีโอกาสตั้งคำถาม สร้างความท้าทาย และได้รับแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมทั้งสองของเรา

ONLINE LECTURES

We were joined by experts and professors in guiding English teachers to create engaging lessons.​

  • สมมติฐานแรงต้านความรู้สึก กิจกรรมละลายพฤติกรรม และการสอนแบบกระจายตัว โดย Dr. Anjana Warren (MUIC, Mahidol University) 

  • การใช้คำสั่งและการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดย Dr. Alexander Nanni (MUIC, Mahidol University) 

  • การสร้างห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดย Dr. Lowell Skar (BALAC Program, Chulalongkorn University)

  • เทคนิคการสอนโดยใช้กิจกรรมและเทคนิคการพูดให้นักเรียนไม่กลัวความผิดพลาด โดย Ms. Ruth Whitehouse (Chulalongkorn University)

  • เทคนิคการแบ่งปันความคิด โดย Dr. Marie-Héléne Thomas (Teach for Thailand) 

  • เทคนิคการสอนเพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดย Mr. Sorawit Paiboonrattanakorn (Saturday School) 

  • การสนทนาในชีวิตประจำวันและการนำความคิดเชิงวิพากษ์มาปรับใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษ โดย Dr. Katina Grigoraskos (IB CAS and TOK teacher, Wells International School) 

c8c5bf4d5ff8824906fda358cd748cbfc_43482654_210729_0007.jpg

ผลกระทบและจุดยืนของเรา

โครงการนี้ได้รับความสนใจจากครูสอนภาษาอังกฤษจำนวน 40 คนทั่วประเทศไทย และด้วยผลตอบรับเชิงบวกเกี่ยวกับหลักสูตรและทีมงาน Speaking Hub หวังที่จะพัฒนา English Teacher Online Workshop ตามความคิดเห็นของครูและผู้ฝึกอบรมในโปรแกรม ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความเห็นว่าพวกเขาได้พัฒนาตนเองอย่างมาก และต้องการที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ต่อไป กลุ่มคุณครูรู้สึกซาบซึ้งในความพยายามและความมุ่งมั่นที่องค์กรมีต่อการพัฒนาทักษะครู

 

    


 

และนี่คือผลการให้คะแนนของโครงการ ซึ่งประเมินโดยครูผู้เข้าร่วมโปรแกรมของเรา:

 

เนื้อหาโดยรวม: 4.5/5

 

การใช้สื่อการสอน: 4.33 / 5

 

ประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติแบบกลุ่มที่มีผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรม: 4.5 / 5

 

โครงสร้างโดยรวมของการประชุมเชิงปฏิบัติการ: 4.67 / 5

 

100% ของผู้เข้าร่วมกล่าวว่าพวกเขาจะแนะนำโครงการฝึกอบรมของเราให้กับเพื่อนคนรู้จัก ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานของพวกเขา

Untitled-1a-038oy-01-01-01-01.jpg
bottom of page