top of page
09.jpeg

เรื่องราวความสำเร็จ / การเข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย

การเข้าถึงกลุ่มนักเรียนเป้าหมายของ Speaking Hub

ตั้งแต่ Speaking Hub เปิดคอร์สแรกในเดือนมิถุนายน 2563 เราได้พยายามเพิ่มขีดความสามารถ และผลักดันนักเรียนทั่วประเทศให้มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปกับเรา Speaking Hub ยินดีต้อนรับและขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในโครงการของเราให้เข้าร่วมและมาเป็นส่วนหนึ่งของ Speaking Hub

ปีการศึกษา 2563 - 2564

645

จำนวนนักเรียน

33

จำนวนโรงเรียน

20

จำนวนจังหวัด

ปีการศึกษา 2564 - 2565 (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

1100+

จำนวนนักเรียน
(อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

35

จำนวนโรงเรียน

28

จำนวนจังหวัด

Student Outreach

จังหวัดและโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อของจังหวัดต่าง ๆ ที่ Speaking Hub ได้เข้าถึงและรายชื่อของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับเราในปีนี้ Speaking Hub หวังว่าเราจะสามารถเข้าถึงนักเรียนในทุกจังหวัดของประเทศไทยได้ในอนาคต

SPKmap-01.jpg

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
โรงเรียนเขาพังไกร
โรงเรียนคงทองวิทยา
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์
โรงเรียนจักรคำคณาทร
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา
โรงเรียนดารุสสาลาม
โรงเรียนเต่างอย​พัฒนศึกษา​สกลนคร​
โรงเรียนทรายมูลวิทยา
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
โรงเรียนท่ายางวิทยา
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
โรงเรียนนครสววรค์
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส
โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนสนมวิทยาคาร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
โรงเรียนอู่ทอง

10.png

พัฒนาการของนักเรียน

จากผลประเมินตัวเองของนักเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพบว่า

  • ร้อยละ 100 มีความเห็นว่า เนื้อหาการเรียนการสอนสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

  • ร้อยละ 100 มีความเห็นว่า ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษของตนดีขึ้นตั้งแต่เข้ามาเรียนกับ Speaking Hub 

 

จากผลประเมินนักเรียนโดยกลุ่มคุณครูอาสาสมัครพบว่า

  • นักเรียนร้อยละ 74 มีความมั่นใจและสบายใจในการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

คุณครูประจำวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนรายงานว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับเรามีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น สามารถทำคะแนนที่โรงเรียนได้มากขึ้นโดยเฉลี่ย 4.14 คะแนน*

* หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนนคือ 5 แปลว่านักเรียนมีพัฒนาการที่เห็นได้ชัด และ 1 แปลว่านักเรียนไม่มีพัฒนาการเลย

โครงการทุนการศึกษาของ Speaking Hub

ในปี 2564 ได้มีการเปิดตัวโครงการทุนการศึกษา Speaking Hub Scholarship เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยทาง Speaking Hub จะช่วยสนับสนุนและดูแลค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตให้กับนักเรียน เพื่อที่เราจะสามารถส่งเสริมและสร้างโอกาสการเรียนภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโครงการของเราให้กับผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มากขึ้น

ปีการศึกษา 2564 - 2565 (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

TBA

Students

เรื่องเล่าจากเหล่านักเรียนของ Speaking Hub

1 อนณ.JPG

อนณ จันทร์แก้ว (ซีนนท์) 

สวัสดีครับ ผมซีนนท์นะครับ ผมเคยเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ Speaking Hub มาแล้วครั้งนึงครับ เรียนสนุกครับ ไม่กดดัน พี่ๆ เป็นกันเองมาก ได้ความรู้เยอะเลย ขอบคุณโอกาสดีๆ ที่มอบให้นะครับ ขอบคุณครับ

อนณ จันทร์แก้ว (ซีนนท์) 

ม.5 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง

2 นัฐธิดา.JPG

นางสาวนัฐธิดา ศรีชนะ (ครีม)

ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดหากเราตั้งใจที่จะทำค่ะ ตอนเรียนสนุกมาก คุณครูเฟรนด์ลี่และใจดีมากค่ะ ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการเขียน พูดและฟังเลยค่ะ Speaking Hub ทำให้มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ

นางสาวนัฐธิดา ศรีชนะ (ครีม)

ม.5 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

3 กิ่งดาว.JPG

นางสาวกิ่งดาว อินปา (ดาว)

รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เรียนค่ะ สำหรับหนู Speaking Hub คือ learning zone ค่ะ เพราะ Speaking Hub เป็นพื้นที่ให้เราเรียนภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ

นางสาวกิ่งดาว อินปา (ดาว)

ม. 6 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

4 ชนิกานต์.JPG

นางสาวชนิกานต์  สมดา (เตย)

7 สิรินทรา.JPG

นางสาวสิรินทรา พรหมเสนา (แคท)

5 วีริศรา.JPG

นางสาววีริศรา บุญศรี (แป้ง)

6 จิรัชยา.JPG

นางสาวจิรัชยา  ศรีไพ (น้องมิ้น)

เป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และรู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอีกต่อไป

- นางสาวชนิกานต์ สมดา (เตย)

ม. 3 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

สนุกเวลาที่เรียนคุณครูผู้สอนเฟรนด์ลี่มากๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคใหม่ๆ รวมถึงได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยค่ะ 

 

Dream to speak English

- นางสาววีริศรา บุญศรี (แป้ง)

ม. 5 โรงเรียนคงทองวิทยา

Speaking Hub gives me the courage

 

โครงการ Speaking Hub มอบความกล้าให้กับหนูค่ะ ทำให้หนูกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

- นางสาวจิรัชยา  ศรีไพ (มิ้น)

ม.4 ดงมะไฟพิทยาคม

หนูสึกชื่นชอบการเรียนใน Course Speaking Hub มากๆเลยค่ะ พี่ๆที่สอนน่ารัก Friendly ใส่ใจกับนักเรียนใน Course​ สอนเข้าใจง่าย มี Tips ต่างๆ ให้ได้จดจำนำไปใช้ ถ้าสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ตลอด จากที่เรียนจบจาก Course ทำให้หนูมีคลังคำศัพท์ในสมองเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเลยค่ะ

 ทั้งนี้ทั้งนั้น หนูก็ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกๆคนมากๆนะคะที่ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆที่สนใจภาษาอังกฤษได้รับโอกาสดีๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และหนูก็จะนำในสิ่งที่พี่ๆสอนไปต่อยอดในระดับต่อๆไปค่ะ I love Speaking​ Hub ​💚.

 

 

- นางสาวสิรินทรา พรหมเสนา (แคท)

ม.6 โรงเรียนดอนตาลวิทยา

8 ณัฐวรรณ.JPG

น.ส.ณัฐวรรณ หันสามารถ (นุ่น)

ในการเรียนกับพี่ๆก็คือสนุกมากค่ะ ได้ความรู้ใหม่ๆมากมายเลยและก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยค่ะ

- น.ส.ณัฐวรรณ หันสามารถ (นุ่น)

ม. 4 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 

9 ณัชชา.JPG

นางสาวณัชชา เสือสมิง

เรียนกับ Speaking Hub เป็นการฝึกเเละเพิ่มทักษะอีกด้าน เเละได้เพิ่ม level ไห้ตัวเองในการเรียนรู้ภาษอังกฤษ โดยมีพี่ๆที่น่ารักมากๆเลย คอยสอน เเนะนำเทคนิคดีๆไห้ตลอด

- นางสาวณัชชา เสือสมิง

​ม.​5 โ​รงเรียนดาริสสลามวิทยา

10 ปวริศร.JPG

นายปวริศร เพชรต่อม (อิฐ)

ที่จริงแล้วผมสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเมื่อก่อนก็เพราะว่าโครงการ Speaking Hub ซึ่ง Speaking Hub เหมือนกับเพื่อนเวลาเราอยากพูดภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกังวลไวยกรณ์ ไม่ต้องวิตกกังวลกับสำเนียงภาษาอังกฤษของคุณ ขอแค่สนุกและกล้าที่จะพูดอังกฤษกับ Speaking Hub ที่เห็นพูดอย่างนี้พี่เขาไม่ได้จ้างหรอกนะ แต่กล้ารับประกันได้เลยว่าโครงการนี้ฟรีและดีกับคุณ ผมหวังว่าคุณจะมั่นใจและพัฒนากับภาษาอังกฤษได้ดีแต่ก่อนเหมือนแบบผม โชคดีครับบบ 💗💗💗

- นายปวริศร เพชรต่อม (อิฐ)

ม.6 โรงเรียนคงทองวิทยา

11 ขวัญจิตร์.JPG

น.ส.ขวัญจิตร์ สมเจดีย์ (เพลง)

ได้ลองเรียนเรียนแล้วถือว่าดีค่ะเหมือนเราปรับพื้นฐานที่เราผ่านมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแล้วกลับไปเรียนใหม่ คุณครูที่สอนใจดีละก็เป็นกันเองมากค่ะ

- น.ส.ขวัญจิตร์ สมเจดีย์ (เพลง)

ม.6 โรงเรียนอู่ทอง

13 สุคนธา.JPG

น.ส.สุคนธา อินนะสถิต

การได้เรียนกับโครงการ

Speaking Hub หนูมีความรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลย คือเปิดโอกาสให้ได้เรียนฟรี เเละทำให้เราใช้เวลาว่างมาเรียนรู้ ทบทวน เเละพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองมันเป็นการเปิดโอกาสให้กล้าพูดกับคนที่ไม่รู้จักมากขึ้น เเละพี่ที่สอนเต็มที่กับการสอนในเเต่ละครั้งมากๆ ใส่ใจกับน้องๆทุกคนเลย

- น.ส.สุคนธา อินนะสถิต

ม. 6 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

CHECK OUT WHAT OUR STUDENTS SAY

Scholarship Program
bottom of page